VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Det är viktigt för oss på Hayven att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även din köphistorik. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer gällande dataskyddsregler.
Nedan beskriver vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter:
Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du skapar ett konto hos oss, genomför ett köp, kontaktar oss eller registrerar dig som nyhetsbrevsprenumerant.

Vid köp,
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera ditt köp i e-handeln, till exempel för att administrera betalning och leverera beställda varor. Det är nödvändigt att du lämnar de uppgifter vi efterfrågar för att vi ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter bevaras tills att köp, leverans och betalning har genomförts, samt 36 månader därefter för att hantera eventuella reklamation och garantiärenden.

Kundservice,
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att besvara förfrågningar från dig när du kontaktar kundservice. Dina personuppgifter bevaras under kundförhållandet och maximalt tre år från senaste förfrågan för att tillgodose vårt intresse av att erbjuda dig bra service.

Tillhandahålla nyhetsbrev,
Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter i syfte att hantera din prenumeration och för att skicka ut nyhetsbrevet. Genom att registrera dig för nyhetsbrevet lämnar du ditt samtycke till elektronisk marknadsföring enligt marknadsföringslagen. Du har rätt att när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att klicka på en länk för avanmälan i utskicket. Dina personuppgifter bevaras tills att du avregistrerat dig.
Vi delar i förekommande fall information inklusive personuppgifter med mottagare, men vi säljer aldrig dina uppgifter till någon annan utan ditt tillstånd.

Fraktleverantörer,
För att hantera utskick och leverans av dina varor delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till Hayven. Dessa företag är skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter.

Betaltjänstleverantörer,
För att administrera betalningar via e-handeln använder vi oss av betaltjänstleverantörer. Betaltjänstleverantören är personuppgiftsansvarig för sin egen behandling av dina personuppgifter.