HÅLLBARHET

Hållbarhet är en självklar del av Hayvens filosofi. Att sälja inredning som uppmanar till konsumtion, samtidigt som vi inte vill påverka vår miljö negativt är en utmaning vi försöker tackla genom att göra bra och medvetna val i allt vi gör. 

Vi väljer våra produkter med omsorg och värnar om att det vi säljer ska vara tillverkat av naturliga material, alternativt av återvunna material i så stor mån som möjligt. För oss är hållbarhet inte enbart vad en produkt är tillverkad av utan så mycket mer. Vi värnar om hantverk, om att ge utsatta kvinnor en arbetsmöjlighet och vi vill erbjuda produkter som håller över tid. Vi brinner för återbruk och att se skönheten i något som inte är perfekt -på vårt sätt en protest mot ‘slit och släng`. I absolut största möjliga mån väljer vi bort plast i våra leveranser och även om vi gärna vill leverera en snyggt förpackad vara hem till våra kunder återanvänder vi allt packmaterial som går, för att minimera vår miljöpåverkan.